Suuri valikoima, halpa hinta
Osta halvalla alkoholia netistä
Tilaa tuotteet, järjestä kuljetus

Toimitusehdot

Yrityksemme on rekisteröity Saksassa ja viralliset sopimusehtomme ovat saksankieliset. https://www.spritxxl.de/page/1/

YLEISET EHDOT / PERUUTUSOIKEUS

Kuluttajilla on peruuttamisoikeus seuraavien säännösten mukaisesti: Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei ole pääasiallisesti kaupallinen eikä elinkeinonharjoittajan tehtävä.

A. PERUUTUSEHDOT
PERUUTTAMISOIKEUS

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa ilman perusteluja.
Peruuttamisaika on neljätoista päivää siitä päivästä, jona te tai teidän nimeämänne kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tai on saanut haltuunsa viimeiset tavarat.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille Sprit XXL UG, Süderstr. 75, 24955 Harrislee, eMail: info@spritxxl-ug.de Tel 0152-34359113 kirjallisesti ja yksiselitteisesti päätöksestäsi peruuttaa sopimus.

Peruuttamisajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä lähetetään ennen peruuttamisajan päättymistä.

PERUUTTAMISEN SEURAUKSET

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun kuin halvimman tarjoamamme vakiotoimituksen), viipymättä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona saimme ilmoituksen peruuttamisestasi tästä sopimuksesta. Käytämme tätä takaisinmaksua varten samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä kaupassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu; sinua ei missään tapauksessa veloiteta tästä takaisinmaksusta. Voimme kieltäytyä maksamasta takaisinmaksua, kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olet todistanut palauttaneesi tavarat, sen mukaan, kumpi näistä on aikaisempi.

Sinun on palautettava tai luovutettava tavarat meille viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitat meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa noudatetaan, jos lähetät tavarat ennen neljäntoista päivän määräajan päättymistä.

Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Sinun on maksettava tavaran arvon alenemisesta vain, jos arvon aleneminen johtuu tavaran käsittelystä, joka ei ole välttämätöntä tavaran kunnon, ominaisuuksien ja toiminnan testaamiseksi.

PERUUTTAMISOIKEUDEN POISSULKEMINEN TAI ENNENAIKAINEN PÄÄTTYMINEN

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta sopimuksiin, jotka koskevat sellaisten tavaroiden toimittamista, jotka voivat pilaantua nopeasti tai joiden viimeinen käyttöpäivä ylittyy nopeasti.

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta sanoma-, aikakaus- tai aikakauslehtien toimitussopimuksiin lukuun ottamatta tilaussopimuksia.

Peruuttamisoikeus päättyy ennenaikaisesti sellaisten sinetöityjen tavaroiden toimitussopimuksissa, jotka eivät terveydensuojelu- tai hygieniasyistä sovellu palautettaviksi, jos sinetti on poistettu toimituksen jälkeen.

Peruuttamisoikeus ei koske kuluttajia, jotka eivät kuulu Euroopan unionin jäsenvaltioon sopimuksen tekohetkellä ja joiden ainoa asuinpaikka ja toimitusosoite ovat sopimuksen tekohetkellä Euroopan unionin ulkopuolella.

Sopimuspuoli, sopimuksen tekeminen

Ostosopimus tehdään Sprit XXL UG:n kanssa.

Sijoittamalla tuotteet verkkokauppaan teemme sitovan tarjouksen tehdä sopimus näistä tuotteista. Voit aluksi sijoittaa tuotteitamme ostoskoriin sitoumuksetta ja korjata merkintöjäsi milloin tahansa ennen sitovan tilauksen lähettämistä käyttämällä tilausprosessin "korjaa"-painiketta.

Sopimus syntyy, kun hyväksyt ostoskoriin sisältyviä tavaroita koskevan tarjouksen klikkaamalla tilauspainiketta. Välittömästi tilauksen lähettämisen jälkeen saat toisen vahvistuksen sähköpostitse.

YLEISET HUOMAUTUKSET

1) Vältä tavaroiden vahingoittamista tai saastuttamista. Palauta tavarat meille alkuperäispakkauksessa kaikkine lisävarusteineen ja pakkauksen osineen. Käytä tarvittaessa suojaavaa ulkopakkausta. Jos sinulla ei ole enää alkuperäispakkausta, käytä sopivaa pakkausta, joka takaa riittävän suojan kuljetusvaurioita vastaan.
2) Älä palauta tavaroita meille noudettuna.
3) Huomioithan, että edellä mainitut kohdat 1-2 eivät ole peruuttamisoikeuden tehokkaan käyttämisen edellytys.

B. PERUUTUSLOMAKE
Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä ja palauta tämä lomake.
Osoitteeseen
Sprit XXL UG
Süderstr. 75
24955 Harrislee
Puh. 0152-34359113
Sähköposti info@spritxxl-ug.de

Minä/me (*) peruutan täten sopimuksen, jonka olen/me (*) tehnyt seuraavien tavaroiden ostamisesta (*)/ seuraavan palvelun tarjoamisesta (*).
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Tilattu (*) ____________ / vastaanotettu (*) __________________.
________________________________________________________

Kuluttajan (kuluttajien) nimi
________________________________________________________

Kuluttajan (kuluttajien) osoite
________________________________________________________

Kuluttajan (kuluttajien) allekirjoitus (vain paperilla lähetettävän viestinnän osalta).
_________________________

Päiväys
(*) Tarpeeton yliviivataan
YLEISET SOPIMUSEHDOT JA ASIAKASTIEDOT
Yleiset sopimusehdot toimitetaan TÄÄLLÄ PDF-tiedostona. Tiedoston avaamiseen tarvitset PDF Reader -ohjelman. Jos tietokoneellesi ei ole asennettu PDF Reader -ohjelmaa, voit ladata Adobe Reader -ohjelman ilmaiseksi seuraavasta URL-osoitteesta: https://get.adobe.com/de/reade....

SISÄLLYSLUETTELO
Soveltamisala
Sopimuksen tekeminen
Peruuttamisoikeus
Hinnat ja maksuehdot
Toimitus- ja toimitusehdot
Digitaalisen sisällön käyttöoikeuksien myöntäminen
Omistusoikeuden säilyttäminen
Vastuu virheistä (takuu)
Vahingonkorvaus kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksen yhteydessä
Kampanjakuponkien lunastaminen
Lahjakorttien lunastaminen
Sovellettava laki
Oikeuspaikka
Vaihtoehtoinen riidanratkaisu.

1) SOVELTAMISALA
1.1 Näitä Sprit XXL UG:n, Süderstr. 75, 24955 Harrislee, eMail:info@spritxxl-ug.de (jäljempänä "Myyjä"), jäljempänä "Myyjä") yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä "YSE") sovelletaan kaikkiin tavarantoimitussopimuksiin, jotka kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja (jäljempänä "Asiakas") tekee Myyjän kanssa Myyjän verkkokaupassaan esittelemien tavaroiden osalta. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttämistä sopimukseen vastustetaan täten, ellei toisin sovita.

1.2 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vastaavasti digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

1.3 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vastaavasti sopimuksiin, jotka koskevat arvosetelien toimittamista, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

1.4 Näissä YSE:issä tarkoitettu kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei ole pääasiallisesti kaupallinen eikä itsenäinen ammatinharjoittaja. Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen henkilöyhtiö, joka oikeustoimen tehdessään toimii kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan.

1.5 Digitaalinen sisältö on näissä YTJ:ssä tarkoitettua kaikkea muuta kuin fyysisellä tietovälineellä olevaa tietoa, joka on tuotettu digitaalisessa muodossa ja jonka Myyjä asettaa saataville tiettyjen käyttöoikeuksien myöntämisen perusteella, joista säädetään tarkemmin näissä YTJ:ssä.

2) SOPIMUKSEN TEKEMINEN
2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät ole Myyjän sitovia tarjouksia, vaan ne palvelevat Asiakkaan sitovan tarjouksen tekemistä.

2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen Myyjän verkkokauppaan integroidun verkkotilauslomakkeen kautta. Tällöin asiakas, sijoitettuaan valitut tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja käytyään läpi sähköisen tilausprosessin, tekee ostoskoriin sisältyviä tavaroita koskevan oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen napsauttamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin. Lisäksi asiakas voi tehdä tarjouksen myyjälle myös puhelimitse, faksilla, sähköpostitse, postitse tai sähköisellä yhteydenottolomakkeella.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa seuraavasti
lähettämällä asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen tai tilausvahvistuksen tekstimuodossa (faksilla tai sähköpostilla), jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen tältä osin
pyytämällä asiakkaalta maksua sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt tilauksensa.

Jos edellä mainituista vaihtoehdoista on useita, sopimus tehdään silloin, kun jokin edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu ensin. Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän päättyessä tarjouksen lähettämisestä. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitun ajan kuluessa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, minkä seurauksena asiakkaan tahdonilmaisu ei enää sido asiakasta.

2.4 Jos maksutapa "PayPal" valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal") kautta, jollei PayPalin käyttöehdoista muuta johdu, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/weba... tai - jos Asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä - jollei PayPal-tiliä ole - jollei maksuehdoista muuta johdu, jotka koskevat maksuja ilman PayPal-tiliä, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/weba...... Jos asiakas valitsee verkkotilausprosessin aikana maksutavaksi "PayPal", hän antaa myös maksutoimeksiannon PayPalille napsauttamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin. Tässä tapauksessa Myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas käynnistää maksuprosessin klikkaamalla tilausprosessin päättävää painiketta.

2.5 Kun tarjous lähetetään Myyjän online-tilauslomakkeen kautta, Myyjä tallentaa sopimustekstin ja lähettää sen Asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse) sen jälkeen, kun Asiakas on lähettänyt tilauksensa yhdessä näiden yleisten sopimusehtojen kanssa. Lisäksi sopimusteksti arkistoidaan Myyjän verkkosivustolle, ja Asiakas voi tutustua siihen maksutta salasanalla suojatun asiakastilinsä kautta antamalla asiaankuuluvat kirjautumistiedot edellyttäen, että Asiakas on luonut asiakastilin Myyjän verkkokauppaan ennen tilauksen lähettämistä.

2.6 Ennen sitovan tilauksen lähettämistä Myyjän verkkokaupan tilauslomakkeen kautta Asiakas voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen keino syöttövirheiden parempaan tunnistamiseen voi olla selaimen suurennostoiminto, jonka avulla näytöllä olevaa näyttöä suurennetaan. Asiakas voi korjata syöttämiään tietoja sähköisen tilausprosessin aikana tavanomaisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla, kunnes hän napsauttaa painiketta, joka päättää tilausprosessin.

2.7 Sopimuksen tekemiseen on käytettävissä vain saksan kieli.

2.8 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilausten käsittelyä varten ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti SPAM-suodattimia käytettäessä asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai myyjän tilauksen käsittelyyn valtuuttamien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostiviestit voidaan toimittaa perille.

2.9 Kun kyseessä on alkoholijuomatilaus, asiakas vahvistaa tilausta lähettäessään, että hän on saavuttanut laissa säädetyn 18 vuoden vähimmäisikärajan tai oman maansa vastaavan vähimmäisikärajan alkoholijuomien ostamista varten, ja sitoutuu varmistamaan, että joko hän itse tai hänen valtuuttamansa täysi-ikäinen henkilö voi vastaanottaa tavarat.

3) PERUUTTAMISOIKEUS

3.1 Kuluttajilla on yleensä oikeus peruuttamisoikeuteen.

3.2 Lisätietoja peruuttamisoikeudesta on Myyjän peruuttamispolitiikassa.

3.3 Peruuttamisoikeus ei koske kuluttajia, jotka eivät kuulu sopimuksen tekohetkellä Euroopan unionin jäsenvaltioon ja joiden ainoa asuinpaikka ja toimitusosoite ovat sopimuksen tekohetkellä Euroopan unionin ulkopuolella.

4) HINNAT JA MAKSUEHDOT
4.1 Ellei Myyjän tuotekuvauksessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja. Kaikki hintamme sisältävät Saksan kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron ja alkoholiveron. SpritXXL myy yksinomaan vapaasti varastossa Harrislee, Saksan sisällä tapahtuvassa toimituksessa ostajalle ilmoitetaan kuljetuskustannukset erikseen. Saksan rajan ulkopuolelle tapahtuvassa toimituksessa asiakas vastaa kuljetuksesta.

4.2 Toimitettaessa Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin voi yksittäistapauksissa aiheutua lisäkustannuksia, joista myyjä ei ole vastuussa ja joista asiakas vastaa. Tällaisia ovat esimerkiksi luottolaitosten suorittamasta rahansiirrosta aiheutuvat kustannukset (esim. siirtomaksut, valuuttakurssimaksut) tai tuontitullit tai -verot (esim. tullimaksut). Tällaisia kustannuksia voi aiheutua myös rahansiirrosta, jos toimitusta ei tehdä Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, mutta asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

4.3 Maksuvaihtoehto(t) ilmoitetaan asiakkaalle Myyjän verkkokaupassa.

4.4 Jos maksu suoritetaan PayPalin tarjoamalla maksutavalla (PayPal, suoraveloitus, luottokortti ja tiliöinti), maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal") kautta PayPalin käyttöehtojen mukaisesti, jotka ovat nähtävillä osoitteessa https://www.paypal.com/de/weba... tai - jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä - PayPalin käyttöehtojen mukaisesti ilman PayPal-tiliä tapahtuville maksuille, jotka ovat nähtävillä osoitteessa https://www.paypal.com/de/weba......

4.5 Jos maksutapa ennakkomaksu SEPA-pankkisiirto on valittu, laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Maksutavan SEPA-pankkisiirto käsittely tapahtuu siten, että asiakas antaa laskun määrän kotipankkinsa kautta SEPA-pankkisiirrolla pankkiimme NOSPA IBAN: DE23 2152 0100 1000 3450 98 BIC: UNBNDE21

4.6 Jos maksutapana on Paytrail. Paytrail toimii maksujenvälittäjänä SpritXXL verkkokaupassa. Tiliotteillasi maksunsaajana näkyy Paytrail Oyj. Paytrail välittää maksun eteenpäin kauppiaalle.

Paytrail Oyj
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
+358 207 181 830
2122839-7

Tavarat lähetetään Saksassa välittömästi maksun vastaanottamisen jälkeen, eurooppalaisille asiakkaille tavarat toimitetaan asiakkaan tilaaman kuljetusliikkeen puolesta.

5) TOIMITUS- JA TOIMITUSEHDOT
5.1 Ellei toisin ole sovittu, tavarat toimitetaan lähettämällä ne asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen Saksassa. Myyjän tilauskäsittelyssä ilmoittama toimitusosoite on ratkaiseva kaupan käsittelyn kannalta. SpritXXL ei toimita tavaroita ulkomaille, tämä on asiakkaan yksinomaisella vastuulla. Asiakas voi vapaasti valita minkä tahansa huolinta- ja kuljetusyrityksen. Hänen on kuitenkin ilmoitettava myyjälle kirjallisesti sähköpostitse valitsemansa kuljetusliike ja noutoaika, jotta myyjä voi ja saa luovuttaa tavarat. Kun tavara luovutetaan asiakkaan tilaamalle rahdinkuljettajalle, siitä tulee asiakkaan omaisuutta. Myyjä ei ota vastuuta kuljetuksesta. Asiakkaan tilaama kuljetusliike on yksin vastuussa vahingoittuneista tai puuttuvista tavaroista.

5.2 Jos kuljetusyritys palauttaa lähetetyt tavarat myyjälle, koska toimitusta asiakkaalle ei ole voitu toimittaa, asiakas vastaa paluukuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista. Tämä ei koske sitä, että asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan, että hän ei ole vastuussa toimituksen mahdottomuuteen johtaneesta olosuhteesta tai että hän oli tilapäisesti estynyt hyväksymästä tarjottua palvelua, ellei myyjä ollut ilmoittanut hänelle palvelusta kohtuullisen ajoissa etukäteen.

5.3 Jos kyseessä on itse nouto, Myyjä ilmoittaa ensin Asiakkaalle sähköpostitse, että Asiakkaan tilaamat tavarat ovat noudettavissa. Saatuaan tämän sähköpostiviestin Asiakas voi noutaa tavarat Myyjän kotipaikasta Myyjän kanssa sovitulla tavalla.

5.4 Digitaalinen sisältö (jos sellainen on) toimitetaan Asiakkaalle ainoastaan sähköisessä muodossa seuraavasti:
- lataamalla
5.5
Tositteet (jos niitä tarjotaan) toimitetaan Asiakkaalle seuraavasti:

lataamalla
sähköpostitse
faksilla
postitse.

6) DIGITAALISEN SISÄLLÖN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN
6.1 Ellei Myyjän verkkokaupan sisältökuvauksessa toisin mainita, Myyjä myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen, ajallisesti ja paikallisesti rajoittamattoman oikeuden käyttää tarjottua sisältöä yksityisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin.

6.2 Sisällön siirtäminen kolmansille osapuolille tai kopioiden luominen kolmansille osapuolille näiden yleisten sopimusehtojen soveltamisalan ulkopuolella ei ole sallittua, ellei Myyjä ole suostunut sopimuslisenssin siirtämiseen kolmannelle osapuolelle.

6.3 Oikeuksien myöntäminen tulee voimaan vasta, kun asiakas on maksanut sopimuksen mukaisen korvauksen kokonaisuudessaan. Myyjä voi väliaikaisesti sallia sopimussisällön käytön jo ennen tätä ajankohtaa. Tällainen väliaikainen lupa ei merkitse oikeuksien siirtoa.

7) OMISTUSOIKEUDEN SÄILYTTÄMINEN
Jos myyjä suorittaa ennakkosuorituksen, hän pidättää omistusoikeuden toimitettuihin tavaroihin, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

8) VASTUU VIRHEISTÄ (TAKUU)
8.1 Jos ostetussa tavarassa on virhe, sovelletaan lakisääteistä virhevastuuta koskevia säännöksiä.
8.2 Asiakasta pyydetään reklamoimaan toimitetusta tavarasta, jossa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, tavaran toimittajalle ja ilmoittamaan siitä myyjälle. Jos asiakas ei tee näin, tällä ei ole vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin virhevaatimuksiinsa.

9) KORVAUKSET KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAUKSEN JOHDOSTA.
Jos sopimuksen sisällön mukaan Myyjä on tavaran toimituksen lisäksi velvollinen myös käsittelemään tavaran tiettyjen Asiakkaan määritysten mukaisesti, Asiakkaan on varmistettava, että Asiakkaan Myyjälle käsittelyä varten toimittama sisältö ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia (esim. tekijänoikeuksia tai tavaramerkkioikeuksia). Asiakas korvaa myyjälle kolmansien osapuolten vaatimukset, joita nämä voivat esittää myyjää vastaan sen vuoksi, että myyjä on loukannut niiden oikeuksia käyttämällä asiakkaan sisältöä sopimuksellisesti. Asiakas vastaa tässä yhteydessä myös tarvittavasta oikeudellisesta puolustuksesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, mukaan lukien kaikki oikeudenkäyntikulut ja lakisääteiset lakimiespalkkiot. Tätä ei sovelleta, jos asiakas ei ole vastuussa loukkauksesta. Jos kolmas osapuoli esittää vaatimuksen, asiakas on velvollinen toimittamaan myyjälle välittömästi, totuudenmukaisesti ja täydellisesti kaikki tiedot, joita tarvitaan vaatimusten tutkimista ja puolustautumista varten.

10) KAMPANJAKUPONKIEN LUNASTAMINEN
10.1 Myyjän osana kampanjoita maksutta myöntämät arvosetelit, joilla on tietty voimassaoloaika ja joita asiakas ei voi ostaa (jäljempänä "kampanjasetelit"), voidaan lunastaa ainoastaan Myyjän verkkokaupassa ja ainoastaan määritellyn ajanjakson aikana.

10.2 Yksittäiset tuotteet voidaan sulkea etusetelikampanjan ulkopuolelle, jos kampanjasetelin sisällöstä seuraa vastaava rajoitus.

10.3 Kampanjasetelit voidaan lunastaa vain ennen tilausprosessin päättymistä. Myöhemmin kuittaaminen ei ole mahdollista.

10.4 Tilausta kohden voidaan lunastaa vain yksi kampanjaseteli.

10.5 Tavaran arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin kampanjasetelin arvo. Myyjä ei palauta jäljelle jäävää hyvitystä.

10.6 Jos kampanjakupongin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, eron maksamiseksi voidaan valita jokin muu Myyjän tarjoama maksutapa.

10.7 Kampanjasetelin hyvityssaldoa ei makseta käteisenä eikä sille kerry korkoa.

10.8 Kampanjaseteliä ei palauteta, jos asiakas palauttaa kampanjasetelillä kokonaan tai osittain maksetut tavarat lakisääteisen peruuttamisoikeutensa puitteissa.

10.9 Kampanjaseteli on siirrettävissä. Myyjä voi suorittaa maksun vapauttavin vaikutuksin kulloisellekin haltijalle, joka lunastaa kampanjakupongin Myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos Myyjä on tietoinen tai törkeän huolimattomasti tietämätön asianomaisen haltijan kelpoisuuden puuttumisesta, oikeudellisesta kyvyttömyydestä tai edustusvaltuuksien puuttumisesta.

11) LAHJAKORTTIEN LUNASTAMINEN
11.1 Myyjän verkkokaupan kautta ostettavat lahjakortit (jäljempänä "lahjakortit") voidaan lunastaa vain Myyjän verkkokaupassa, ellei lahjakortissa toisin mainita.

11.2 Lahjakortit ja lahjakorttien jäljellä olevat saldot ovat lunastettavissa lahjakortin ostovuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun saakka. Jäljellä olevat saldot hyvitetään asiakkaalle voimassaolon päättymispäivään saakka.

11.3 Lahjakortit voidaan lunastaa vain ennen tilausprosessin päättymistä. Myöhemmin kuittaaminen ei ole mahdollista.

11.4 Vain yksi lahjakortti voidaan lunastaa yhtä tilausta kohden.

11.5 Lahjakortteja voi käyttää vain tavaroiden ostamiseen, eikä niitä voi käyttää uusien lahjakorttien ostamiseen.

11.6 Jos lahjakortin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, erotus voidaan maksaa valitsemalla jokin muu Myyjän tarjoama maksutapa.

11.7 Lahjakortin saldoa ei makseta käteisenä eikä sille makseta korkoa.

11.8 Lahjakortti on siirrettävissä. Myyjä voi suorittaa maksun vapauttavin vaikutuksin asianomaiselle haltijalle, joka lunastaa lahjakortin Myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos Myyjä on tietoinen tai törkeän huolimattomasti tietämätön asianomaisen haltijan kelvottomuudesta, oikeustoimikelpoisuudesta tai edustusvaltuuksien puuttumisesta.

12) SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
12.1 Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakeja, lukuun ottamatta irtaimen omaisuuden kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin myönnettyä suojaa ei poisteta sen valtion lain pakottavilla säännöksillä, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

12.2 Tätä lakiin perustuvaa peruuttamisoikeutta koskevaa lainvalintaa ei myöskään sovelleta kuluttajiin, jotka eivät kuulu sopimuksen tekohetkellä Euroopan unionin jäsenvaltioon ja joiden ainoa asuinpaikka ja toimitusosoite ovat sopimuksen tekohetkellä Euroopan unionin ulkopuolella.

13) OIKEUSPAIKKA
Jos asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erikoisrahasto, jonka kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueella, yksinomainen oikeuspaikka kaikkiin tästä sopimuksesta johtuviin riita-asioihin on myyjän kotipaikka. Jos asiakkaan kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella, Myyjän kotipaikka on yksinomainen oikeuspaikka kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa, jos sopimus tai sopimuksesta johtuvat vaateet voidaan katsoa liittyvän asiakkaan ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan. Edellä mainituissa tapauksissa Myyjällä on kuitenkin joka tapauksessa oikeus nostaa kanne asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa.

14) Alaikäisten suojelu
Jos tilauksesi sisältää tavaroita, joiden myyntiin sovelletaan ikärajoituksia, varmistamme, että asiakas on saavuttanut vaaditun alaikärajan käyttämällä luotettavaa menettelyä, johon sisältyy henkilöllisyyden ja iän tarkistaminen. Toimittaja luovuttaa tavarat vasta ikätarkastuksen jälkeen ja vain henkilökohtaisesti asiakkaalle.

15) VAIHTOEHTOINEN RIIDANRATKAISU
14.1 EU:n komissio tarjoaa internetissä foorumin verkkovälitteistä riitojenratkaisua varten seuraavan linkin kautta: http://ec.europa.eu/consumers/.... Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä, jonka kautta voidaan ratkaista tuomioistuinten ulkopuolella riita-asioita, jotka johtuvat kuluttajan kanssa tehdyistä verkko-osto- tai palvelusopimuksista.

14.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa.

Selaa tuoteryhmiä

Oma tili

Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

AGB / WIDERRUFSRECHT

Die Widerrufsbelehrung wird HIER als PDF bereitgestellt. Zum Öffnen dieser Datei benötigen Sie einen PDF Reader.
Sollten Sie noch keinen PDF Reader installiert haben können sie unter folgender URL https://get.adobe.com/de/reade... den Adobe Reader kostenlos herunterladen.

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

A. WIDERRUFSBELEHRUNG

WIDERRUFSRECHT

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Sprit XXL UG, Süderstr. 75, 24955 Harrislee, eMail:info@spritxxl-ug.de Tel 0152-34359113 in einer schriftlichen, eindeutigen Erklärung ihren Entschluß den Vertrag zu widerrufen, mitteilen.

Hierzu können sie das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, was jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abzusenden.

FOLGEN DES WIDERRUFS

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

AUSSCHLUSS BZW. VORZEITIGES ERLÖSCHEN DES WIDERRUFSRECHTS

  • Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde.
  • Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.
  • Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
  • Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

Vertragspartner, Vertragsschluss

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Sprit XXL UG.

Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail.

ALLGEMEINE HINWEISE

1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
2) Senden Sie die Ware bitte nicht unfrei an uns zurück.
3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.

B. WIDERRUFSFORMULAR
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.
An
die Sprit XXL UG
Süderstr. 75
24955 Harrislee
Tel 0152-34359113
E-Mail info@spritxxl-ug.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Bestellt am (*) ____________ / erhalten am (*) __________________
________________________________________________________

Name des/der Verbraucher(s)
________________________________________________________

Anschrift des/der Verbraucher(s)
________________________________________________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
_________________________

Datum
(*) Unzutreffendes streichen
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN MIT KUNDENINFORMATIONEN
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird HIER als PDF bereitgestellt. Zum Öffnen dieser Datei benötigen Sie einen PDF Reader Sollten Sie noch keinen PDF Reader installiert haben können sie unter folgender URL https://get.adobe.com/de/reade... den Adobe Reader kostenlos herunterladen.

INHALTSVERZEICHNIS

Geltungsbereich
Vertragsschluss
Widerrufsrecht
Preise und Zahlungsbedingungen
Liefer- und Versandbedingungen
Einräumung von Nutzungsrechten für digitale Inhalte
Eigentumsvorbehalt
Mängelhaftung (Gewährleistung)
Freistellung bei Verletzung von Drittrechten
Einlösung von Aktionsgutscheinen
Einlösung von Geschenkgutscheinen
Anwendbares Recht
Gerichtsstand
Alternative Streitbeilegung.

1) GELTUNGSBEREICH

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") die Sprit XXL UG, Süderstr. 75, 24955 Harrislee, eMail:info@spritxxl-ug.de (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Online-Shop dargestellten Waren abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. 

1.2 Für Verträge über die Lieferung digitaler Inhalte gelten diese AGB entsprechend, sofern insoweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist.

1.3 Für Verträge über die Lieferung von Gutscheinen gelten diese AGB entsprechend, sofern insoweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist. 

1.4 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

1.5 Digitale Inhalte im Sinne dieser AGB sind alle nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen Daten, die in digitaler Form hergestellt und vom Verkäufer unter Einräumung bestimmter in diesen AGB genauer geregelten Nutzungsrechte, bereitgestellt werden.

2) VERTRAGSSCHLUSS

2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden.

2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch telefonisch, per Fax, per E-Mail, postalisch oder per Online-Kontaktformular gegenüber dem Verkäufer abgeben.

2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen, indem er
dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist
den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

2.4 Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal“ erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/weba... oder - falls der Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/weba.... Wählt der Kunde im Rahmen des Online-Bestellvorgangs „PayPal“ als Zahlungsart aus, erteilt er durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons zugleich auch einen Zahlungsauftrag an PayPal. Für diesen Fall erklärt der Verkäufer schon jetzt die Annahme des Angebots des Kunden in dem Zeitpunkt, in dem der Kunde durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons den Zahlungsvorgang auslöst.

2.5 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. Zusätzlich wird der Vertragstext auf der Internetseite des Verkäufers archiviert und kann vom Kunden über sein passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen werden, sofern der Kunde vor Absendung seiner Bestellung ein Kundenkonto im Online-Shop des Verkäufers angelegt hat.

2.6 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren, bis er den den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt. 

2.7 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

2.8 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können.

2.9 Bei einer Bestellung von alkoholischen Getränken bestätigt der Kunde mit Absenden der Bestellung, dass er das gesetzlich erforderliche Mindestalter von 18 Jahren oder das entsprechende Minestalter seines Landes für den Erwerb von alkoholischen Getränken, erreicht hat und verpflichtet sich dafür Sorge zu tragen, dass entweder er oder eine von ihm bevollmächtigte volljährige Person die Ware entgegen nehmen darf. 

3) WIDERRUFSRECHT

3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. 

3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.

3.3 Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

4) PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

4.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise. Alle unsere Preise sind inklusive der z.Zt gültigen deutschen Mehrwertsteuer und Alkoholsteuer. SpritXXL verkauft ausschließlich frei Lager Harrislee, Für den Versand innerhalbs Deutschland werden dem Käufer die Transportkosten seperat mitgeteilt. für einen Versand außerhalb der deutschen Grenze, ist der Kunde für den Transport selbst verantwortlich. 

4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.

4.3 Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden im Online-Shop des Verkäufers mitgeteilt.

4.4 Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart (PayPal, Lastschrift, Kreditkarte und Kauf auf Rechnung) erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: "PayPal"), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/weba... oder - falls der Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/weba....

4.5 Bei Auswahl der Zahlungsart Vorauskasse SEPA Überweisung ist der Rechnungsbetrag mit Vertragsschluss sofort fällig. Die Abwicklung der Zahlungsart SEPA Überweisung erfolgt durch die Anweisung des Rechnungsbetrages durch den Kunden über seine Hausbank mittels SEPA Überweisung an unsere Bank NOSPA IBAN: DE23 2152 0100 1000 3450 98 BIC: UNBNDE21

4.6 Wenn die Zahlungsmethode Paytrail ist. Paytrail fungiert als Zahlungsvermittler im SpritXXL-Onlineshop. Paytrail Corporation wird als Zahlungsempfänger auf Ihrem Konto ausgewiesen. Paytrail leitet die Zahlung an den Händler weiter.

Paytrail Plc.
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
+358 207 181 830
2122839-7

Der Versand der Ware erfolgt in Deutschland unmittelbar nach Erhalt der Zahlung, für europäische Kunden wird die Ware für den vom Kunden bestellten Transporteur bereitgestellt.

5) LIEFER- UND VERSANDBEDINGUNGE

5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift in Deutschland, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich. SpritXXL liefert keine Ware ins Ausland, hierfür ist ausschließlich der Kunde selbst verantwortlich. Der Kunde kann jedes Speditions- und Versandunternehmen frei wählen. Er muß jedoch den Verkäufer schriftlich per Email über den gewählten Transporteur und den Zeitpunkt der Abholung unterichten, so das der Verkäufer die Ware auch übergeben kann und darf. Mit der Übergabe der Ware an den vom Kunden beauftragten Transporteur, geht die Ware in den Bestitz des Kunden über. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für den Transport. Für beschädigte oder verschwundene Ware ist ausschließlich das vom Kunden beauftragte Transportunternehmen verantwortlich.

5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den Rückversand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte.

5.3 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer am Sitz des Verkäufers abholen.

5.4 Digitale Inhalte (wenn vorhanden) werden dem Kunden ausschließlich in elektronischer Form wie folgt überlassen:
- per Download
5.5
Gutscheine (wenn angeboten) werden dem Kunden wie folgt überlassen:

per Download
per E-Mail
per Fax
postalisch.

6) EINRÄUMUNG VON NUTZUNGSRECHTEN FÜR DIGITALE INHALTE

6.1 Sofern sich aus der Inhaltsbeschreibung im Online-Shop des Verkäufers nichts anderes ergibt, räumt der Verkäufer dem Kunden an den überlassenen Inhalten das nicht ausschließliche, örtlich und zeitlich unbeschränkte Recht ein, die überlassenen Inhalte zu privaten sowie zu geschäftlichen Zwecken zu nutzen.

6.2 Eine Weitergabe der Inhalte an Dritte oder die Erstellung von Kopien für Dritte außerhalb des Rahmens dieser AGB ist nicht gestattet, soweit nicht der Verkäufer einer Übertragung der vertragsgegenständlichen Lizenz an den Dritten zugestimmt hat.

6.3 Die Rechtseinräumung wird erst wirksam, wenn der Kunde die vertraglich geschuldete Vergütung vollständig geleistet hat. Der Verkäufer kann eine Benutzung der vertragsgegenständlichen Inhalte auch schon vor diesem Zeitpunkt vorläufig erlauben. Ein Übergang der Rechte findet durch eine solche vorläufige Erlaubnis nicht statt

7) EIGENTUMSVORBEHALT

Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

8) MÄNGELHAFTUNG (GEWÄHRLEISTUNG)

8.1 Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung.
8.2 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche

9) FREISTELLUNG BEI VERLETZUNG VON DRITTRECHTE

Schuldet der Verkäufer nach dem Inhalt des Vertrages neben der Warenlieferung auch die Verarbeitung der Ware nach bestimmten Vorgaben des Kunden, hat der Kunde sicherzustellen, dass die dem Verkäufer von ihm zum Zwecke der Verarbeitung überlassenen Inhalte nicht die Rechte Dritter (z. B. Urheberrechte oder Markenrechte) verletzen. Der Kunde stellt den Verkäufer von Ansprüchen Dritter frei, die diese im Zusammenhang mit einer Verletzung ihrer Rechte durch die vertragsgemäße Nutzung der Inhalte des Kunden durch den Verkäufer diesem gegenüber geltend machen können. Der Kunde übernimmt hierbei auch die angemessenen Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung einschließlich aller Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung vom Kunden nicht zu vertreten ist. Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind.

10) EINLÖSUNG VON AKTIONSGUTSCHEINEN

10.1 Gutscheine, die vom Verkäufer im Rahmen von Werbeaktionen mit einer bestimmten Gültigkeitsdauer unentgeltlich ausgegeben werden und die vom Kunden nicht käuflich erworben werden können (nachfolgend "Aktionsgutscheine"), können nur im Online-Shop des Verkäufers und nur im angegebenen Zeitraum eingelöst werden.

10.2 Einzelne Produkte können von der Gutscheinaktion ausgeschlossen sein, sofern sich eine entsprechende Einschränkung aus dem Inhalt des Aktionsgutscheins ergibt.

10.3 Aktionsgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich.

10.4 Pro Bestellung kann immer nur ein Aktionsgutschein eingelöst werden.

10.5 Der Warenwert muss mindestens dem Betrag des Aktionsgutscheins entsprechen. Etwaiges Restguthaben wird vom Verkäufer nicht erstattet.

10.6 Reicht der Wert des Aktionsgutscheins zur Deckung der Bestellung nicht aus, kann zur Begleichung des Differenzbetrages eine der übrigen vom Verkäufer angebotenen Zahlungsarten gewählt werden.

10.7 Das Guthaben eines Aktionsgutscheins wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst.

10.8 Der Aktionsgutschein wird nicht erstattet, wenn der Kunde die mit dem Aktionsgutschein ganz oder teilweise bezahlte Ware im Rahmen seines gesetzlichen Widerrufsrechts zurückgibt.

10.9 Der Aktionsgutschein ist übertragbar. Der Verkäufer kann mit befreiender Wirkung an den jeweiligen Inhaber, der den Aktionsgutschein im Online-Shop des Verkäufers einlöst, leisten. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit oder der fehlenden Vertretungsberechtigung des jeweiligen Inhabers hat

11) EINLÖSUNG VON GESCHENKGUTSCHEINE

11.1 Gutscheine, die über den Online-Shop des Verkäufers käuflich erworben werden können (nachfolgend "Geschenkgutscheine"), können nur im Online-Shop des Verkäufers eingelöst werden, sofern sich aus dem Gutschein nichts anderes ergibt.

11.2 Geschenkgutscheine und Restguthaben von Geschenkgutscheinen sind bis zum Ende des dritten Jahres nach dem Jahr des Gutscheinkaufs einlösbar. Restguthaben werden dem Kunden bis zum Ablaufdatum gutgeschrieben.

11.3 Geschenkgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich.

11.4 Pro Bestellung kann immer nur ein Geschenkgutschein eingelöst werden. 

11.5 Geschenkgutscheine können nur für den Kauf von Waren und nicht für den Kauf von weiteren Geschenkgutscheinen verwendet werden.

11.6 Reicht der Wert des Geschenkgutscheins zur Deckung der Bestellung nicht aus, kann zur Begleichung des Differenzbetrages eine der übrigen vom Verkäufer angebotenen Zahlungsarten gewählt werden. 

11.7 Das Guthaben eines Geschenkgutscheins wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst.

11.8 Der Geschenkgutschein ist übertragbar. Der Verkäufer kann mit befreiender Wirkung an den jeweiligen Inhaber, der den Geschenkgutschein im Online-Shop des Verkäufers einlöst, leisten. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit oder der fehlenden Vertretungsberechtigung des jeweiligen Inhabers hat

12) ANWENDBARES RECHT

12.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

12.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

13) GERICHTSSTAND

Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. Der Verkäufer ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden anzurufen.

14) Jugendschutz

Sofern Ihre Bestellung Waren umfasst, deren Verkauf Altersbeschränkungen unterliegt, stellen wir durch den Einsatz eines zuverlässigen Verfahrens unter Einbeziehung einer persönlichen Identitäts- und Altersprüfung sicher, dass der Besteller das erforderliche Mindestalter erreicht hat. Der Zusteller übergibt die Ware erst nach erfolgter Altersprüfung und nur an den Besteller persönlich.

15) ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG

14.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit: http://ec.europa.eu/consumers/... Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.

14.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

Age